top of page

Työterveyspsykologin konsultaatiot

(Tällä hetkellä työterveyspsykologin konsultaatiot eivät kuulu palveluvalikoimaani)

Työterveyspsykologi työskentelee terveen työelämän, toimivien työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Erilaiset työhön liittyvät haasteelliset tilanteet voivat hetkellisesti tai pitkäaikaisesti koetella työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Esimerkiksi ammatilliset kriisitilanteet, järkyttävät työtilanteet, organisaatiomuutokset ja muut työn muutostilanteet, ristiriidat työyhteisössä tai hankalat ja vaativat asiakassuhteet voivat kuluttaa voimavaroja ja tuoda mukanaan työuupumus- ja stressioireita.

 

Työterveyspsykologin ohjauksessa käydyt, työtilannetta selventävät ja jäsentävät keskustelut voivat auttaa näissä tilanteissa. Ratkaisukeskeisesti tapahtuva, työnohjauksellinen yhteinen tilanteen pohdinta pyrkii tukemaan asiakkaan voimavaroja ja selviytymiskeinoja.

 

Keskustelujen painopiste vaihtelee tarpeen mukaan. Se voi olla esimerkiksi yleisesti tilanteen arviointia, analysointia ja selventämistä: mitkä kaikki seikat ovat yhteydessä esim. työkuormitukseen ja mitä tälle voisi tehdä? Se voi olla itsetuntemuksen ja itseymmärryksen lisäämistä: miten omat ajatusmallini ja toimintatapani voivat olla yhteydessä stressioireisiini ja työpahoinvointiini? Tai vaikeiden työtilanteiden herättämien ajatusten ja tunteiden käsittelyä ja työstämistä, vaihtoehtoisten toimintatapojen etsimistä.

 

Yhteydenotot ja ajanvaraukset

+358 (0)45 1229 425

merviseppala@gmail.com

 

Vastaanotto

Mannerheimintie 40 A 17
00100 HELSINKI

 

 

bottom of page