Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on vaikuttava ja tuloksellinen hoitomuoto, joka pohjautuu  vakiintuneeseen ja koeteltuun tietopohjaan.  Psykoterapeutti on riittävän koulutuksen saanut ammattihenkilö, jonka toimintaa valvoo Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). 

 

Psykoterapia on ammatillinen, luottamuksellinen ja tutkiva yhteistyösuhde, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja korjata ”mielen virhekytkentöjä”.  Siihen hakeutuvat varsin tavalliset, opiskelevat ja työssäkäyvät ihmiset, jotka toivovat saavansa jonkinlaisia muutoksia esim. tunne-elämän, itsetunnon, käyttäytymisen tai ihmissuhteiden ongelmiin. Psykoterapiassa mikään aihe-alue ei ole kielletty vaan se on paikka kohdata vaikeimmatkin mielessä olevat asiat luottamuksellisessa ja turvallisessa terapiasuhteessa.

 

Psykoterapiassa tutkitaan ja jäsennetään sitä, miten koet ja tulkitset mielessäsi tapahtumia, tilanteita ja itseäsi. Sen tavoitteena on lisätä itseymmärrystäsi ja valmiuksiasi ratkoa itse omia ongelmiasi. Se auttaa haastamaan ja muuttamaan haitallisia uskomuksia, vuorovaikutusasetelmia ja käyttäytymistä sekä löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja selviytymiskeinoja, eväitä kohdata elämän vastoinkäymisiä.

 

Diagnoosi ei anna psykoterapialle valmista käsikirjoitusta, jota sitten kaavamaisesti sovellettaisiin. Lähtökohtana on asiakkaan ainutkertainen kokemusmaailma ja siten jokainen ”terapiamatka” on ainutkertainen, jokainen asiakas on omanlaisensa.

 

Psykoterapia vaatii sitoutumista, halua haastaa ongelmiaan ja nähdä vaivaa sen eteen. Terapeuttista muutosta ei voi tapahtua ilman asiakkaan aktiivista osuutta. Psykoterapia ei ole nopea hokkuspokkustemppu onneen: jos mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin olisi olemassa helppoja ratkaisuja, olisit todennäköisesti jo löytänyt ne.

 

Psykoterapeuttia voi kuvata rinnalla kulkijaksi, kyselijäksi ja tasavertaiseksi ajatuskumppaniksi, joka ei kuitenkaan ratkaise asioita puolestasi eikä opeta sinua. Psykoterapiassa keskeistä on toimiva yhteistyösuhde, ns. ”kemia” asiakkaan ja psykoterapeutin välillä.

 

Psykoterapeutin vaitiolovelvollisuus on lakisääteinen.

 
Mitä lyhytpsykoterapia on?

Lyhytpsykoterapia on aikarajallinen terapian muoto. Olennaista lyhyen psykoterapian onnistumiselle on mm. se, että käsiteltävän ongelman tulee olla suhteellisen rajattu, työskentelylle löytyy selkeät tavoitteet ja fokus: minkä asian kanssa asiakas haluaa työskennellä, mihin haluaa muutosta.

 

Lyhytpsykoterapia ei sovi kaikille eikä kaikkiin ongelmiin. Siksi työskentely aloitetaan perusteellisella 2–4 käynnin terapia-arviolla. Siinä päätetään yhdessä asiakkaan kanssa, onko lyhytterapia juuri nyt juuri tälle ihmiselle soveltuva hoitomuoto. Mikäli työskentely aloitetaan, tulee käyntejä arviokäynnit mukaan lukien yhteensä 16. Terapia kestää siten keskimäärin neljä kuukautta ja 45 minuutin pituiset käynnit ovat pääsääntöisesti säännöllisesti kerran viikossa.  Terapian loppumisen jälkeen, kolmen kuukauden päästä on seurantakäynti, jolloin tilannetta arvioidaan uudelleen.  

 

Lyhytpsykoterapia ei aikarajallisuudestaan huolimatta ole nopea hokkuspokkus-konsti. Se edellyttää hyvää motivaatiota ja halua muutokseen, sitoutumista terapiatyöskentelyyn sekä valmiutta ottaa omalta osaltaan vastuuta terapian etenemisestä. Koska lyhytterapia on kestoltaan rajallinen, se myös kehystää työskentelyä eri tavalla kuin pitkä terapia: siinä keskitytään muutamaan keskeiseen ongelmaan, joita pyritään selvittämään mahdollisimman perusteellisesti aikarajan puitteissa.

 

Psykoterapian rahoittaminen

Mikäli rahoitat itse psykoterapian, lähetettä ei tarvita ja voit ottaa suoraan yhteyttä.

 

KELA korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16 – 67-vuotiaille. Jos haluat hakea KELAN tukea psykoterapialle, tulee sinun saada tätä varten psykiatrian erikoislääkärin lausunto ja sinulla tulee olla kolmen kuukauden asianmukainen hoitokokeilu. Tämän aikana voit kuitenkin jo etsiä itsellesi sopivan psykoterapeutin. Ennen kuntoutushakemuksen tekemistä sinulla tulee olla jo tiedossasi psykoterapeutti, jonka kanssa haluat työskennellä ja psykoterapeutin tiedot tulee ilmoittaa hakemuksessasi. Kela korvaa 1.1.2016 alkaen 57,60 euroa jokaisesta kuntoutuspsykoterapiakäynnistä, tästä ylimenevä osa jää sinun itsesi maksettavaksi.

 

Tarkemmat ohjeet Kelan kuntoutuspsykoterapiasta löydät Kelan sivuilta kohdasta kuntoutuspsykoterapia.

Hinnasto
  • Pitkäaikainen psykoterapia: 110,00 euroa / 45 minuuttia

    • Tästä Kela korvaa 57,60 euroa / käynti, mikäli on voimassa oleva kuntoutuspäätös

  • Psykoterapian arviointikäynti (ns. tutustumiskäynti): 85,00 euroa / 45 minuuttia

  • Lyhytpsykoterapia: 121,00 euroa / 45 minuuttia

  • Muut konsultaatiokäynnit: 120,00 / 45 minuuttia

  • Yksilötyönohjaus: 180,00 euroa / tunti

  • Esihenkilöiden työnohjaus: 180,00 euroa / tunti

  • Ryhmätyönohjaus: sovitaan erikseen

Yhteydenotot ja ajanvaraukset

+358 (0)45 1229 425

merviseppala@gmail.com

 

Vastaanotto

Mannerheimintie 40 A 17
00100 HELSINKI